Klachtenregeling

De praktijk werkt volgens de Wet WGBO, waarin rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd.

Wij doen er alles aan om u goede zorg te bieden. Mochten er desondanks problemen ontstaan, schroom dan niet om ze ons voor te leggen, zodat we met elkaar naar een goede oplossing kunnen zoeken. Neemt u daarvoor contact op met Marjolein Hellmann of Cris Aalberts. Zij zullen u, als vertrouwenspersonen binnen onze praktijk, verder helpen. Wij zullen er alles aan doen om met uw klacht zodanig om te gaan, dat het de kwaliteit van de geleverde zorg zal verbeteren.